Bạn đang ở đây

Yên Bái giao ban báo chí quý IV/2020: Tập trung tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

YênBái - Chiều 2/11, UBND tỉnh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý IV/2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Trong quý III/2020, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời, đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 

Nổi bật là thông tin trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; duy trì có chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng. 

 

Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cổ vũ và động viên phong trào thi đua, hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp cùng thời tiết bất thường, tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh cũng như ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân

 

Tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến  đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần làm nổi bật hình ảnh một Yên Bái năng động, sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn, đoàn kết, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với nhiều dấu ấn quan trọng.

 

Báo chí đã phát hiện, phản ánh những vấn đề bức xúc của xã hội, tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

 

 

Các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao trong quý III được trao hỗ trợ sáng tạo tác phẩm. 

 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã thông tin về tình hình chỉ đạo điều hành của tỉnh; thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2020. 

 

Định hướng tuyên truyền trong quý IV/2020, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan thường trú báo Trung ương tại địa phương tập trung tuyên truyền thực hiện tốt 8 nội dung chính.

 

Đó là: tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, công bố lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19 Trung ương 6 khóa XII.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, địa phương; tuyên truyền chủ trương, chính sách, các hoạt động phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh; thông tin thường xuyên, liên tục, kịp thời các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế diễn ra trong quý.

 

Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước...

 

Nhân dịp này, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao trong quý III đã được trao hỗ trợ sáng tạo tác phẩm.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan