Bạn đang ở đây

Yên Bái: Triển khai thực hiện Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về chống rác thải nhựa

- Tuyên truyền tới các cán bộ, công chức, viên chức hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của phòng, ban đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

- Phát động các phong trào huy động sự tham gia của người lao động, người dân nơi cư trú thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon; khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

- Tổ chức đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong đơn vị gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Ngay sau khi nhận được văn bản số 2153/SCT- KTATMT ngày 03/7/2019 của Sở Công Thương các đơn vị đã tổ chức triển khai hưởng ứng với các nội dung:

- Tổ chức các buổi phổ biến các văn bản về bảo vê môi trường, tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường.

- Tổ chức các buổi lao động, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại nơi làm việc có sự tham gia của các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan như: Quét dọn, thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước trong khu vực khuân viên cơ quan...

- Tổ chức trồng thêm cây xanh xung quanh trụ sở làm việc.

- Các hình thức khác: Phát động các phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng với thông điệp nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

- Kết thúc chiến dịch các đơn vị đã tổng hợp và báo cáo công tác triển khai hưởng ứng theo quy định.

Qua đợt phát động đã tuyên truyền tới toàn thể các cán bộ công chức, viên chức của Sở Công Thương để mọi người biết và thực hiện các nội dung của phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2019, từ đó hiểu rõ hơn về các tác hại của rác thải nhựa đồng thời nâng cao ý thức của mỗi người trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường./.

Nguồn: Phòng KTATMT

Tin liên quan