Skip to main content

Công ty TNHH Yên Thắng

Công ty TNHH Yên Thắng

Địa chỉ

Tổ 22 - phường Yên Ninh Thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái

Số điện thoại

029.3853397

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Giấy phép kinh doanh

1602000033

Nguyễn Văn Sử

Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất bê tông và các SP khác từ xi măng, vữa.
- Xây dựng các công trình dân dụng.