Skip to main content

Công ty TNHH Bắc Sơn

Công ty TNHH Bắc Sơn

Địa chỉ

Phố Hóp - xã Báo Đáp Huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái

Số điện thoại

029.3825131

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Giấy phép kinh doanh

1602000032

Hoàng Văn Trung

Ngành nghề kinh doanh

Thu mua, sơ chế và tiêu thụ quế vỏ xô các loại.
- KD các mặt hàng dược liệu.