Bạn đang ở đây

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị chuyên đề về Công tác Cải cách hành chính, Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số năm 2023

17/08/2023 11:07:17

Thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn bản số 69/TB-VP ngày 16/6/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) tại Hội nghị tổng kết và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương năm 2022; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Nhằm mục đích tổ chức sơ kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở và công tác chuyển đổi số 08 tháng đầu năm, qua đó phát hiện, phân tích làm rõ các nội dung còn tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp cải thiện mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chuyển đổi số của Sở Công Thương trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị chuyên đề về Công tác Cải cách hành chính, Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số năm 2023.

Thời gian:½ ngày, từ 14h00 ngày 17/8/2023 (thứ Năm).

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thành phần tham dự: 

- Chủ trì hội nghị: Giám đốc Sở Công Thương.

- Các đồng chí Phó giám đốc Sở.

- Các đồng chí trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Đ/c Bí thư Chi đoàn thanh niên sở, chủ nhiệm Câu lạc bộ chuyển đổi số của Sở Công Thương.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Cải cách hành chính; Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Chuyển đổi số của Sở Công Thương.

 

Tài liệu hội nghị trong file đính kèm.

 

Tin liên quan