You are here

Uỷ ban Y tế và Phúc lợi Xã hội Thuỵ Điển cần mua một số trang thiết bị vật tư y tế

Tên cơ hội: 
Uỷ ban Y tế và Phúc lợi Xã hội Thuỵ Điển cần mua một số trang thiết bị vật tư y tế
Chào mua
Nội dung: 
Uỷ ban Y tế và Phúc lợi Xã hội Thuỵ Điển cần mua một số trang thiết bị vật tư y tế sau để cung cấp cho các bệnh viện. Eye protection – safety glasses, goggles Face shield Disposable particulate respirators FFP2 Disposable particulate respirators FFP3 Gloves, single-use Protective suits Single use plastic apron (with thumb grip) Medical equipment Other products Doanh nghiệp nào có nhu cầu xin điền form chào hàng. Doanh nghiệp lưu ý, Uỷ ban chỉ trả lời những đơn chào hàng đạt yêu cầu nên việc cung cấp thông tin ngay từ ban đầu rất quan trọng. Các mặt hàng yêu cầu phải có nhãn CE và một số mặt hàng cần đạt chuẩn EN. Form đăng ký: https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/socialstyrelsens-roll-och-uppdrag/offer-material-and-equipment/?fbclid=IwAR2sJAITIxfXfoMF6sPyvgeBDELZFfzwzb6N6I9ia1vfDZDy1MZNbMexfek Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển