You are here

Doanh nghiệp điển hình

Công ty TNHH Hải Đăng 

 • : 029.3853745
 • : tổ 15 - phường Yên Ninh TPYB - tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH Thạch Lâm

 • : 029.3852408 - 852099
 • : tổ 23 - phường Yên Thịnh TPYB - tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH Nam Thái

 • : 029.3867492
 • : số nhà 361 - đường Thành Công tổ 43 - phường Nguyễn Thái Học TPYB - tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH thương mại Cẩn Châu 

 • : 029.3845304
 • : tổ 6 - thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH thương mại Công Dũng 

 • : 029.3882027
 • : thôn Loan Thượng - xã Tân Hương huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH Việt Trung

 • : 029.3873532
 • : xã Đại Lịch - huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH Đức Thiện

 • : 029.3885529
 • : tổ 15 - thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH thiết bị máy văn phòng Song Tin

 • : 029.3866977
 • : tổ 10 - phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH Hương Nguyên 

 • : 029.3845529
 • : tổ 28 - phường Yên Thịnh thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH Minh Thiện - Yên Bái

 • : 029.3861221
 • : xã Âu Lâu - huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH xây dựng Bình Long 

 • : 029.3852199
 • : Công ty TNHH xây dựng Bình Long 
Công ty TNHH thương mại Đức Hạnh

 • : 029.3885849 - 864089
 • : Tổ 39 - phường Hồng Hà - TPYB tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH Quỳnh Anh 

 • : 029.3882235
 • : xã Cẩm Ân - huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH Hồng Quang

 • : 029.3842117
 • : xã Động Quan - huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH Trường Phú

 • : 029.3858373
 • : số nhà 439 A – đường Điện Biên – tổ 44 – phường Minh Tân - TPYB
Công ty TNHH Phước Long

 • : 029.3870181
 • : xã Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH Trường Phát

 • : 029.3862748
 • : khu công nghiệp Đầm Hồng - TPYB tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH Việt Nga

 • : 029.3865618 - 834750
 • : khu phố 3 - thị trấn Mậu A huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH Phúc Sơn

 • : 029.3862455 - 0912510089
 • : tổ 19 - phường Nguyễn Phúc Tp Yên Bái - tỉnh Yên Bái
Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thanh Phương

 • : 029.3851889
 • : ố nhà 45 – đường Đinh Tiên Hoàng tổ 6A – phường Đồng Tâm – TPYB tỉnh Yên Bái