Bạn đang ở đây

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái xác nhận

            

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NATURALLY PLUS VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0312576790

Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp lần đầu ngày: 06 tháng 12 năm 2013.

Lần thay đổi gần nhất, lần thứ 8: ngày 04 tháng 04 năm 2017.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà  HMC Tower, số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.39112400 - Fax: 028.39112401

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 028/QLCT-GCN.

Do: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương

Cấp lần đầu: ngày 14 tháng 02 năm 2015;

Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 ngày 12/03/2018;

3. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Yên Bái như sau:

Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: Ngày 05/11/2018.

Người đại diện tại địa phương: Bà Triệu Bích An; Chứng minh nhân dân số: 060694892; Do: Công an tỉnh Yên Bái; cấp ngày: 10/05/2016. Địa chỉ liên lạc: Số 61 Nguyễn Du, tổ 34, phường Hồng Hà, thành Phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Văn bản ủy quyền số: 181005TB/NP/UQ ngày 05/10/2018.

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung đã đăng ký, Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam có trách nhiệm đăng ký sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Trung Lân

 

Tin liên quan