Bạn đang ở đây

Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và TAND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và TAND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp.

 

Tại buổi ký kết, Viện KSND và TAND tỉnh đã thống nhất xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp bao gồm các nội dung như: những quy định cụ thể về việc thụ lý, trả lại đơn kiện, đơn yêu cầu; thông báo thụ lý vụ việc dân sự, vụ án hành chính của tòa án, thông báo kiểm sát viên, thông báo thay đổi kiểm sát viên tham gia phiên tòa, phiên họp; việc chuyển hồ sơ vụ, việc dân sự, vụ án hành chính; hồ sơ họp xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giữa Viện KSND và TAND tỉnh; việc chuyển quyết định khởi tố vụ án hình sự của TAND tỉnh và trách nhiệm của Viện KSND tỉnh; phối hợp trong giai đoạn chuẩn bị xét xử; chuyển các văn bản tố tụng cho Viện KSND…

 

Việc ký quy chế phối hợp giữa hai cơ quan khối nội chính nhằm tăng cường trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND.

 

Đồng thời sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự; tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và phối hợp giữa Viện KSND và TAND tỉnh; đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tố tụng trong công tác giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, góp phần nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệm vụ của kiểm sát viên, kiểm tra viên, thẩm phán và thư ký tòa. 

 

Tin liên quan