Bạn đang ở đây

UBND tỉnh Yên Bái bàn giải pháp thu ngân sách, đánh giá tình hình triển khai các dự án trọng điểm và kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo của ngành thuế tỉnh, trong 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 1.341 tỷ đồng, bằng 67% dự toán Trung ương, 60% dự toán tỉnh, so với dự toán phấn đấu đạt 47% và bằng 112% so với cùng kỳ. 

 

Có 9 nguồn thu đạt tiến độ thu ngân sách 58% trở lên là: thuế thu nhập cá nhân 70%, lệ phí trước bạ 64%, phí lệ phí 61%, cấp quyền khai thác khoáng sản 60%, thuế bảo vệ môi trường, ngoài quốc doanh 61%...  

 

5 đơn vị đạt tiến độ thu ngân sách 58% cả 2 tiêu chí là tổng thể và thu cân đối là huyện Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ.

 

 

Giám đốc Sở Tài chính Vũ Văn Minh phát biểu đề xuất các giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm 2018.

 

Về tình hình triển khai các dự án trọng điểm và kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2018, theo kế hoạch đầu năm, tổng kế hoạch vốn đầu tư  công đã giao cho các công trình, dự án là 2.979.798 tỷ đồng và trong 7 tháng đầu năm giải ngân đạt 1.170.832 tỷ đồng, bằng 45,3% kế hoạch.

 

Kết quả giải ngân các nguồn vốn trong quý III đã có nhiều chuyển biến tích cực so với quý I và quý II, đã duy trì được kết quả giải ngân của toàn tỉnh cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. 

 

Về cơ bản các công trình, dự án đã bám sát tiến độ được ký hợp đồng để tổ chức triển khai thực hiện; việc cân đối, bố trí và điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn được thực hiện kịp thời, đáp ứng nhu cầu, tiến độ thực hiện của các công trình, dự án.  Đặc biệt là đối với các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh như: Dự án cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán; dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; dự án đường vành đai suối Thia kết hợp phát triển quỹ đất thị xã Nghĩa Lộ...

 

 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018.

 

Tiến độ giải ngân của các dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên sự chuyển biến còn chưa đồng đều giữa các đơn vị chủ đầu tư; công tác thực hiện thủ tục đầu tư của các dự án thực hiện rất chậm, nhất là đối với các dự án khởi công mới năm 2018 như: Dự án kè Hào Gia; kè Đông Cuông và các dự án khởi công mới như tuyến đường Cảm Ân - Mông Sơn; đường Tân Lĩnh - Lâm Thượng; tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp…

 

Công tác quản lý đầu tư còn nhiều bất cập, biểu hiện nhà thầu không huy động đủ năng lực, thiết bị, nhân lực thi công trên công trường nhưng chủ đầu tư chưa kiên quyết xử lý như Dự án công trình cầu Tuần Quán (hạng mục cầu).

 

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư còn nhiều tồn tại, bất cập, các khó khăn, vướng mắc được khắc phục chậm làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện của các dự án như: tuyến đường nội thị thị trấn Yên Bình; kè Hào Gia; hạ tầng công viên Đồng Tâm; đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án nâng cấp thành phố Yên Bái… 

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cho rằng: thời gian tới, nếu các cấp, các ngành không đôn đốc quyết liệt sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là thu tiền sử dụng đất, thu ngoài quốc doanh, nợ đọng thuế còn nhiều.

 

Tiến độ giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, lúng túng. Một số doanh nghiệp vẫn còn chây ì, nợ đọng và chưa thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước… dẫn đến tiến độ thu ngân sách đạt vẫn còn thấp.

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận Hội nghị.

 

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách đề ra trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị Ban chỉ đạo thu ngân sách của tỉnh duy trì chế độ họp giao ban để kịp thời nắm bắt, giải quyết vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ thu ngân sách; giao bổ sung chỉ tiêu thu cân đối từ tiền sử dụng đất; rà soát tất cả các nguồn thu của các chủ thể, các doanh nghiệp trọng điểm có nguồn thu lớn và các sắc thuế, các nguồn thu còn chậm để xây dựng kế hoạch, chi tiết thu cho từng tháng, từng quý; đặc biệt là các thu từ doanh nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh… 

 

Đồng chí yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra; xử lý những trở ngại về thủ tục hành chính để giải quyết các nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất; thủ tục đấu thầu cho các nhà đầu tư; đẩy nhanh việc thẩm định quỹ đất cho các nhà đầu tư tại địa bàn tỉnh.

 

Liên quan đến quản lý thu nợ, cưỡng chế thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất, nợ đọng thuế…, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành thuế cần tham mưu đề xuất các biện pháp để xử lý một cách triệt để, theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra hậu kiểm thuế đối với các doanh nghiệp; xây dựng phương án thu, chi ngân sách năm 2019.

 

Về quản lý đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tiến độ giải ngân vẫn còn chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan là do năng lực tư vấn và nhà thầu còn nhiều hạn chế; tinh thần chủ đầu tư chưa cao; công tác giải phóng mặt bằng chưa quyết liệt gây khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và tiến độ đầu tư; thủ tục hành chính còn nhiều chậm trễ và trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra và các nhà thầu…

 

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2018, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc về thủ tục hành chính theo hướng phân cấp mạnh cho các huyện, thị, thành phố chủ động triển khai thực hiện; giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông liên quan đến thủ tục thẩm định đầu tư các dự án xây dựng; tập trung giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường, bố trí tái định cư theo đúng các chính sách của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thủ tục hồ sơ thu hồi đất.

 

Liên quan đến giải quyết các thủ tục đối với thực hiện các dự án đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị chủ đầu tư rà soát lại các nhiệm vụ đang thực hiện của tư vấn, các nhà thầu để xác định lại tiến độ và lập lại kế hoạch thực hiện của các dự án đã và đang triển khai; chấn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng, đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị đầu tư vẫn còn chậm; chủ đầu tư cần xem xét việc lựa chọn nhà thầu, tránh tình trạng nhà thầu không đáp ứng năng lực.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần kiện toàn các Ban Quản lý dự án chưa đáp ứng nhu cầu năng lực của chủ đầu tư; tiến hành rà soát việc thực hiện điều chuyển chủ đầu tư cho các Ban Quản lý dự án đối với cấp tỉnh và cấp huyện.

Nguồn: Báo yên bái

 

Kiên quyết thay thế các tư vấn và nhà thầu không đáp ứng năng lực và kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm các quy định của pháp luật; điều chuyển nguồn vốn chậm giải ngân đối với dự án đã hoàn thành và dự án đang triển khai; thành lập các tổ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm về chất lượng, tiến độ giải ngân… để có biện pháp kiến nghị xử lý.

 

Đối với một số dự án trọng điểm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng. Về kế hoạch đầu tư công năm 2019, các huyện, thị, thành phố cần chủ động đề xuất xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

Tin liên quan