Bạn đang ở đây

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái với việc áp dụng các Tiêu chuẩn, quy phạm chuyên ngành trong lĩnh vực Tư vấn điện

Trong những năm vừa qua, Trung tâm đã luôn bám sát các quy định, tiêu chuẩn, quy phạm của Nhà nước và các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản như: Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 11 TCN 18-84 “Quy phạm trang bị điện”; 11 TCN 19-2006 “Quy phạm trang bị điện” hệ thống đường dây dẫn; 11 TCN 20-2006 “Quy phạm trang bị điện” trang bị phân phối và TBA; TCVN 4756-89 “Quy phạm nối đất và nối trung tính các thiết bị điện”; Thông tư số 04/2011/TT-BCT ngày 16/02/2011 về việc quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện của Bộ công thương.

Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty điện lực Yên Bái cũng ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về việc lựa chọn máy biến áp, kết cấu lưới điện để phù hợp với từng địa phương và quy hoạch phát triển của ngành điện, cụ thể là: Văn bản số 1011/EVN NPC ngày 07/4/2015 của Tổng công ty điện lực Miền Bắc; Văn bản số 1566/EVNNPC-KT ngày 26/4/2016 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc; Văn bản số 623/PCYB-KT ngày 27/4/2016 của Công ty Điện lực Yên Bái.

Văn bản số 1011/EVN NPC ngày 07/4/2015 của Tổng công ty điện lực Miền Bắc: Ban hành tiêu chuẩn về tổn hao không tải và tổn hao ngắn mạch đối với máy biến áp phân phối có cấp điện áp đến 35kV và dung lượng đến 2500 kVA.

Văn bản số 1566/EVNNPC-KT ngày 26/4/2016 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc Quy định lựa chọn công suất máy biến áp phân phối và bán kính cấp điện hạ thế. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc khuyến cáo bán kính cấp điện của đường dây hạ thế (i) ≤ 300 m đối với khu vực đông dân cư phụ tải tập trung, (ii) ≤ 500 m đối với khu vực thưa dân cư hơn và vùng đồng bằng phụ tải phân tán, (iii) ≤ 800 m đối với khu vực nông thôn miền núi; Lựa chọn các máy biến áp phân phối có công suất ≤ 400kVA để cấp điện.

Văn bản số 623/PCYB-KT ngày 27/4/2016 của Công ty Điện lực Yên Bái về việc lựa chọn tiết diện dây dẫn, gam công suất máy biến áp theo quy định. Đối với đường dây trung thế: Khu vực nội thành, nội thị, khu công nghiệp lựa chọn tiết diện dây dẫn đường trục cáp ngầm ≥ 240mm2, đường dây trên không ≥ 150mm2, tiết diện dây dẫn đường nhánh ≥ 95mm2; Khu vực ngoại thành, ngoại thị, nông thôn, miền núi lựa chọn tiết diện dây dẫn đường trục ≥ 120mm2, tiết diện dây dẫn đường nhánh ≥ 70mm2. Đối với đường dây hạ thế: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, các hộ phụ tải quan trọng sử dụng dây nhôm bọc cách điện PVC tiết diện đường trục ≥ 95mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 70mm2, bán kính cấp điện ≤ 300 m; Khu vực ngoại thành, ngoại thị, nông thôn sử dụng dây nhôm bọc cách điện PVC tiết diện đường trục ≥ 70mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 50mm2, bán kính cấp điện từ 400 m – 800 m. Sử dụng máy biến áp phân phối có công suất ≤ 400kVA.

Với mong muốn luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các Chủ đầu tư, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có và nâng cao hơn nữa về chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện đầu tư bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ sư. Đảm bảo triển khai thực hiện các hợp đồng tư vấn đúng quy trình, quy định, các yêu cầu của Chủ đầu tư, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan