Bạn đang ở đây

Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái giao ban công tác dân vận

Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao đời sống và tinh thần cho nhân dân. 

 

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện tốt Đề án sắp xếp, giảm đầu mối bên trong MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm  nghèo bền vững. 

 

Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào tổ chức; hướng về cơ sở, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát huy có hiệu quả vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

 

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đánh giá cao kết quả mà các cơ quan khối dân vận đã đạt được trong năm 2018, nhất là chủ động tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy giải quyết kịp thời, chính xác các vụ việc mới, khó, phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt Đề án sắp xếp, giảm đầu mối bên trong MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

 

Đồng chí Dương Văn Thống cũng đề nghị MTTQ và các đoàn thể của tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí mong muốn MTTQ và các đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác dân vận; tăng cường công tác nắm tình hình, mạnh dạn tham mưu, đề xuất thẳng thắn các giải pháp để giải quyết các vụ việc mới, khó, phức tạp nếu có phát sinh trong năm 2019. 

 

Đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu cao nhất thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ và đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

 

Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức cơ quan phù hợp, bố trí khoa học, phân công cụ thể; nghiên cứu xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ, trong đó có quy chế chi tiêu tài chính; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới.

Nguồn: Báo Công thương

Tin liên quan