Bạn đang ở đây

Sở Công Thương: Thanh tra, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu trên địa bàn tỉnh

Chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện kiểm tra trên địa bàn quản lý.Cùng với đó, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tại tuyến tỉnh và tuyến huyện việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong đó, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh sẽ kiểm tra những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô lớn, siêu thị, cơ sở thương mại tập trung, cơ sở nhập khẩu thực phẩm tại thành phố Yên Bái và các huyện, thị xã trong tỉnh và tuyến huyện phối hợp với các ban ngành thành lập đoàn kiểm tra liên ngành theo tuyến huyện, thị xã, thành phố.

Tổng số các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do ngành Công Thương quản lý được kiểm tra tông số 288 cơ sở trong đó sản xuât thực phẩm 22 cơ sở, kinh doanh thực phẩm 266 cơ sở; số cơ sở vi phạm 57 cơ sở; nhắc nhở 47 cơ sở; xử lý 10 cơ sở với tổng số tiền phạt là 13.450.000 đồng; tổng số hàng tiêu hủy Giá trị 2.320.000 đồng. Qua công tác thanh tra kiểm tra cho thấyý thức của các cơ sở kinh doanh thực phẩm về an toàn thực phẩm được nâng cao, đã chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tuy nhiên vẫn còn 1 số các cơ  sở sản xuất vi phạm không mặc trang phục bảo hộ lao động khi sản xuất; cơ sở kinh doanh thực phẩm không khám sức khỏe  cho người thuộc diện phảm khám sức khỏe, không có lưới trống côn trùng và động vật gây hại.

 Đoàn thanh tra, kiểm tra cũng nhắc nhở cơ sở, đối với cơ sở sản xuất, phổ biến, tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về người sản xuất phải được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, phải được kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm. Tuyên truyền các quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, bảo quản sản phẩm thực phẩm.Đối với cơ sở kinh doanh tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh, nơi bán sản phẩm, quy định về nhập khẩu thực phẩm, quy định lưu giữ hồ sơ tự công bố sản phẩm, quy định về vệ sinh cá nhân người kinh doanh thực phẩm. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm sẽ tập trung kiểm tra giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc diện phải cấp giấy); hồ sơ tự công bố tiêu chuẩn sản phẩm; ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; quảng cáo sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm; việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu.

Nguồn: Phòng QLCN&NL

Tin liên quan