Bạn đang ở đây

Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, thuỷ sản các tỉnh: Bình Thuận, Quảng Trị và Khánh Hoà

06/10/2021 10:22:41

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản của Bộ Công Thương và các tỉnh Bình Thuận, Quảng Trị về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, hải sản của các tỉnh Bình Thuận, Quảng Trị và Khánh Hoà: Văn bản số 2476/SNN-CCQLCL ngày 8/9/2021 của Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận; Văn bản số 6114/BCT-TTTN ngày 04/10/2021 của Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương về việc hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Khánh Hoà và văn bản số 1559/SCT-QLTM ngày 05/10/2021 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.

Nhằm hỗ trợ tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn của 03 tỉnh Bình Thuận, Quảng Trị và Khánh Hoà. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xin gửi đến các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh thông tin các đơn vị cung cấp các sản phẩm  của 03 tỉnh Bình Thuận, Quảng Trị và Khánh Hoà để trao đổi kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp các địa phương.

Danh sách thông tin các đơn vị cung cấp các sản phẩm của 03 tỉnh Bình Thuận, Quảng Trị và Khánh Hoà được cập nhật trên Website và Sàn TMĐT của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://sctyenbai.gov.vnhttp://sctyenbai.com

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo./.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan