Bạn đang ở đây

Đồng Tâm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05

Xác định rõ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh muốn đạt hiệu quả phải bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực với hình thức tuyên truyền phong phú, Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền đưa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn gắn với công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trước tiên phải nói đến cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng mô hình điểm thực hiện Chỉ thị số 05 tại Chi bộ Khu dân cư Trung Tâm được lãnh đạo phường Đồng Tâm sát sao, cụ thể trong công tác chỉ đạo và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn phường.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Hưng - Bí thư Đảng ủy phường chia sẻ: "Phường có thực hiện tốt Chỉ thị số 05 hay không chính là nhờ vào kết quả xây dựng các mô hình điểm này. Do đó, từ lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ban, ngành và bí thư chi bộ khu dân cư toàn phường phải phát huy mạnh mẽ vai trò của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, vận động và chỉ đạo thực hiện”.

Theo đó, gắn với mô hình "Dân vận khéo" và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020, Ban Chi ủy Chi bộ Khu dân cư Trung Tâm đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo 3 mô hình điểm thực hiện Chỉ thị số 05 gồm: tổ tự quản an toàn giao thông tuyến đường Yên Ninh; Chi hội cựu chiến binh và tổ dân phố 57 hoạt động tích cực, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân gắn với nhiệm vụ được giao và ký cam kết thực hiện các chuyên đề hàng năm. 

 

Mỗi quý một lần, Ban Chi ủy mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghe băng đĩa với nội dung học tập tấm gương của Bác gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ chủ đề về Bác.

 

Năm 2017, Chi bộ đã được Thành ủy  Yên Bái lựa chọn mô hình đăng ký cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05 và cá nhân đồng chí Hà Thị Sâm - Bí thư Chi bộ được Đảng ủy, Thành ủy đề nghị cá nhân tiêu biểu của thành phố, được khen thưởng tại lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bí thư chi bộ tiêu biểu của tỉnh.

 

Ngoài ra, phường đã chọn xây dựng cá nhân điển hình là đảng viên Trần Đức Hồi ở tổ 46, Chi bộ Khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh. Với tấm lòng yêu kính, học tập và làm theo Bác, đến nay ông Hồi đã sưu tầm được 162 cuốn tài liệu, sách báo và 451 tấm ảnh của Bác qua các thời kỳ hoạt động cách mạng. 

 

Đặc biệt, ông còn ghi chép lại nội dung của 175 tài liệu, 5.295 bài viết, chuyện kể của nhà báo, nhà sử học, nhà văn, nguyên thủ quốc gia viết về Bác Hồ.

 

Ông Hồi tâm sự: "Là đảng viên được đăng ký điển hình cấp tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ, của địa phương với mong muốn góp phần xây dựng khu dân cư và địa phương ngày càng phát triển vững mạnh”.

 

Ở Chi bộ Khu dân cư Quang Trung, các đảng viên trong Chi bộ đã chủ động, sáng tạo trong triển khai đưa Chỉ thị số 05 vào cuộc sống thông qua việc yêu cầu mỗi đảng viên kể 1 - 2 câu chuyện về tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác để cùng học tập tại các kỳ sinh hoạt Chi bộ hàng tháng.

 

Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong việc đóng góp xây dựng các thiết chế nhà văn hóa; sân bóng chuyền hơi, giúp đỡ hộ khó khăn, hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

 

Cũng như Chi bộ Khu dân cư Trung Tâm, 2 năm qua, Chi bộ Khu dân cư Quang Trung đã giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh (TSVM) tiêu biểu, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Không chỉ riêng các mô hình điểm cấp tỉnh và thành phố mà các mô hình điểm thực hiện Chỉ thị số 05 của phường, của từng chi bộ và các khu dân cư  khác ở phường Đồng Tâm cũng đều có những cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng.

 

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng trong chi bộ, nêu cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, từ năm 2016 đến nay, 100% các chi bộ trong phường đều giữ vững danh hiệu chi bộ TSVM và TSVM tiêu biểu.

 

Điển hình như Chi bộ Đinh Tiên Hoàng trong dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác, đã tổ chức cho hơn 30 cán bộ, đảng viên đi tham quan Lăng Bác và Di tích Đá Chông vừa xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng vừa giúp các đảng viên trong Chi bộ nêu cao trách nhiệm, tự giác hơn trong việc học tập và làm theo Bác.

 

Đối với các chi bộ nhà trường trên địa bàn, việc tổ chức học tập Chỉ thị số 05 được gắn với việc sưu tập các tài liệu những hình ảnh về cuộc đời của Bác, truyền đạt thông qua hệ thống máy chiếu của nhà trường tới cán bộ, giáo viên, học sinh vào các buổi học ngoại khóa về thân thế và sự nghiệp của Bác; tổ chức các hội thi tìm hiểu về Bác; các chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và Bác Hồ kính yêu; tổ chức xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, giáo viên gắn với nhiệm vụ được giao.

 

Cam kết với các tổ chuyên môn, từng cán bộ giáo viên ký cam kết thực hiện với chi bộ nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, sáng kiến, đổi mới phương pháp dạy và học cho học sinh. 

 

Là những cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ cơ quan phường và Công an phường, những công bộc của người dân phường Đồng Tâm cũng có nhiều sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.

 

Đó là việc nêu gương và nêu cao trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân với tinh thần làm theo Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của cán bộ, đảng viên, gần dân, trọng dân và xây dựng cơ quan, đơn vị TSVM.

 

Cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết số 05 về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đẩy mạnh phong trào xóa đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ an ninh trật tự của các tổ tự quản..., tạo sức lan tỏa và thu hút đoàn viên, hội viên tích cực tham gia sinh hoạt hội. 

 

Với những cách làm mới, sáng tạo trong công tác triển khai đưa Chỉ thị số 05 vào cuộc sống và nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, hiệu quả, phường Đồng Tâm đã tạo được những chuyển biến rõ rệt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh từ đội ngũ cán bộ chủ chốt của phường cho đến các khu dân cư.

 

Qua đó, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ và nhân dân trong phường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

 

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, chỉ tiêu thu ngân sách của phường đều đạt và vượt kế hoạch: năm 2016, bằng 117% kế hoạch, năm 2017, bằng 119% kế hoạch. Phường đã xây dựng được 50 mô hình tổ nhân dân tự quản về nếp sống văn hóa - văn minh đô thị; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt 93% trở lên, tổ dân phố văn hóa đạt 80%, tỷ lệ gia đình hiếu học đạt 98%.

 

Các đơn vị Trường THCS Quang Trung, Trường Mầm non Thực hành và Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trên địa bàn đều giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Đảng bộ, chính quyền phường giữ vững danh hiệu TSVM, TSVM tiêu biểu.

 

100% các đoàn thể đạt xuất sắc, 100% các chi bộ đạt danh hiệu TSVM. Đặc biệt, năm 2017 vừa qua, phường Đồng Tâm đã được Chính phủ tặng Bằng khen, được Bộ Công an tặng cờ cho nhân dân và cán bộ phường về thành tích xuất sắc trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc.

 

Qua 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn phường đã có 27 tập thể và gần 100 cá nhân được tỉnh, thành phố và phường khen thưởng. Đây chính là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đồng Tâm đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa trong các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác năm 2018 và các năm tiếp theo.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan