Bạn đang ở đây

Công bố Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019

Sau một thời gian đăng tải Danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi, ngày 24 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2250/QĐ-BCT phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019. Trên cơ sở đề xuất của 55 cơ quan, tổ chức xét chọn (bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố), Bộ Công Thương đã xét chọn được 268 doanh nghiệp (tương đương với 277 lượt doanh nghiệp theo 25 ngành hàng).

Trong đó tỉnh Yên Bái có 03 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019 là Công ty TNHH chế biến chè Hữu Hảo trong nhóm ngành hàng chè các loại, Công ty CP Lâm Nông sản thực phẩm Yên Bái trong nhóm giấy và sản phẩm từ giấy và Công ty TNHH quốc tế VINA KNF trong nhóm sản phẩm dệt may.

(Có Quyết định kèm theo)

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan