Bạn đang ở đây

Thành phố Yên Bái: Quy định mức lương tối thiểu người lao động trong các doanh nghiệp là 810 nghìn đồng/tháng

Cụ thể, đối với các công ty nhà nước, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, HTX, hộ gia đình, công ty cổ phần, công ty TNHH... phải áp dụng mức lương tối thiểu cho người lao động là 810 nghìn đồng/tháng (tức không được thấp hơn mức lương tối thiểu hành chính sự nghiệp 650 ngàn đồng/tháng hiện nay).
 
Việc tính mức lương, phụ cấp lương làm cơ sở đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Riêng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì quy định mức lương tối thiểu cho người lao động sẽ là 1.040.000 đồng/tháng.
 
Tại Công văn hướng dẫn, UBND thành phố cũng đề nghị các đơn vị mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng theo quy định; khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định.
 
Khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương trả khi làm thêm giờ.  
 
Theo YBĐT

Tin liên quan