Skip to main content

Tin hoạt động

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015 được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 11855/QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2015. Trong đó giao cho Trung tâm Xúc tiến thương mại, Sở Công thương tổ chức 04 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại các huyện Văn Chấn, Lục Yên và Yên Bình.

Ngày 17 tháng 9 năm 2013 Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương được thành lập tại Quyết định số 1232 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái, sau 01 năm Trung tâm XTTM được thành lập và đi vào hoạt động đã đạt được một số kết quả ghi nhận. 

Với chủ đề “Tuần lễ xúc tiến thương mại gắn với tuần Văn hoá và Du lịch Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2014”, hội chợ thương mại huyện Mù Cang Chải được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại hướng người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, theo chương trình của Bộ Chính trị, giới thiệu thị trường huyện Mù Cang Chải với các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu tìm hiểu, đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

Thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2014 được UBND tỉnh phê duyệt, sở Công thương Yên Bái chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 24 – VIETNAM EXPO 2014 diễn ra từ ngày 16-19/4/2014 tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ Hà Nội.