Skip to main content

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Yên Bái được hoạt động theo Quyết định số 688/QĐ-UBND, ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh Yên Bái.

 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 36, Phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, T Yên Bái.

Điện thoại: 0293.852.227 - FAX: 0293.852.227