Bạn đang ở đây

Yên Bái: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước

Tới dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở: Phòng quản lý thương mại, phòng Kỹ thuật an toàn môi trường và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của các đồng chí là đại diện phòng kinh tế, phòng kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và các thương nhân thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Kinh doanh khí là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, nhằm cắt giảm bớt một số điều kiện trong hoạt động kinh doanh khí giúp các tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận hoạt động kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam. Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 về kinh doanh khí.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thay thế Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/7/2018 nhằm đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các khuôn khổ pháp lý, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, trên cơ sở kế thừa các quy định của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã đưa ra những quy định mới, mang tính đột phá đối với các hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại theo hướng phù hợp hơn so với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, cụ thể hóa, đơn giản hóa và thực hiện hiện đại hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo việc thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, trung thực, cụ thể hóa, bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, kết hợp với các chủ trương cải cách hành chính, bảo vệ người tiêu dùng.

Tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các nội dung quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP và Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, qua đó góp phần hướng tới thực hiện một cách đầy đủ, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chính sách, quy định của pháp luật hiện hành, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, hoạt động xúc tiến thương mại nói riêng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan