Bạn đang ở đây

Yên Bái: 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Đến nay, các ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm ở cấp huyện và cấp xã đều đã kiện toàn; ban hành chỉ thị thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi; kế hoạch về công tác phòng chống dịch bệnh...

 

Cùng với tăng cường công tác tuyên truyền đến người chăn nuôi, kiểm soát khâu giết mổ, lưu thông, vận chuyển, các địa phương đang tổ chức phun tiêu độc khử trùng, tiến hành rà soát đàn để tiêm phòng tả, tụ huyết trùng, thương hàn và lở mồm long móng.

 

Qua kiểm tra, các đoàn kiểm tra của tỉnh đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác của tỉnh, đẩỷ mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường công tác phòng chống dịch, thông tin kịp thời, không giấu dịch; dự trữ đủ lượng vôi bột cần thiết; huy động lực lượng tiêm phòng và phun tiêu độc khử trùng triệt để; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình dịch bệnh ở cơ sở.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan