Bạn đang ở đây

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng

 

\DU LIEU\NGOC LAN\ANH TU LIEU\ANH CN YEN BAI.JPG

Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 895,5 tỷ đồng, tăng 5,27% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 7.693,4 tỷ đồng, bằng 80,98% kế hoạch, tăng 7,58% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó công nghiệp khai khoáng ước đạt 722,8 tỷ đồng, tăng 4,38% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 5.978,8 tỷ đồng, tăng 11,37% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 45,7 tỷ đồng, tăng 3,15% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2018 tăng 8,86% so với tháng 9/2018 và tăng 7,14% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 6,49%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,08%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,12%.

Các sản phẩm chủ yếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số sản xuất công nghiệp là xi măng Portland đen, gỗ lạng, quặng sắt và tinh quặng sắt, chè nguyên chất, điện sản xuất, giấy làm vàng mã và điện thương phẩm.. Một số sản phẩm có mức tăng trưởng giảm như điện sản xuất, đá xây dựng khác, tinh bột sắn, bột dong riềng…

Nguồn: Phòng QLCN

Tin liên quan