Bạn đang ở đây

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Yên Bái tăng 20,8%

Trong đó nhóm ngành hàng nông, lâm sản; nông lâm sản chế biến ước đạt 23,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 18,2%, giảm 8,1% so với cùng kỳ. Nhóm ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản ước đạt 38,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 30,5%, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Nhóm công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến khác ước đạt 66,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 51,7%, tăng 39% so với cùng kỳ. Các mặt hàng tăng trưởng khá là may mặc, hạt nhựa, măng bát độ, đũa gỗ…Một số sản phẩm chủ lực giảm mạnh như: tinh bột sắn, tinh dầu quế, gỗ ván ép...

Theo đánh giá của ngành Công Thương, so với cùng kỳ năm 2017, kim ngạch tăng trưởng rất khá nhờ tăng trưởng nhóm công nghiệp nhẹ, đặc biệt là may mặc, và có sự gia tăng số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trực tiếp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm nghiêm trọng do khó khăn của nhóm hàng tinh bột sắn, Tinh dầu quế (giảm giá, cạnh tranh mạnh, khó khăn thủ tục hải quan nước nhập khẩu)… Nhiều mặt hàng vẫn chỉ có một thị trường xuất khẩu, đặc biệt là nhóm hàng nông, lâm sản. Công tác xúc tiến thương mại vẫn còn hạn chế, chưa hỗ trợ, đẩy mạnh khai thác được thị trường ưu đãi như cộng đồng kinh tế ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm còn thấp dẫn đến hiện tượng xuất khẩu không ổn định (đặc biệt là gỗ, các sản phẩm từ gỗ, chè). Chưa có những mặt hàng xuất khẩu có thương hiệu riêng.

Năm 2019, Yên Bái phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 150 triệu USD, tăng trên 15% so với ước thực hiện năm 2018. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Yên Bái cần tăng cường công tác xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu đối với các mặt hàng nông, lâm sản như chè, tinh bột sắn, tinh dầu quế; xây dựng cơ chế ổn định vùng nguyên liệu sản xuất an toàn cho doanh nghiệp, hướng đến sản xuất sạch hơn, tăng giá trị các mặt hàng xuất khẩu; Phát triển mạng lưới giao thông, thu hút đầu tư hệ thống trung tâm logistics, xây dựng mạng lưới trung chuyển, đóng hàng lẻ để cắt giảm chi phí cho những doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ...

Nguồn: Cổng thông tin điện tử 

Tin liên quan