Bạn đang ở đây

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI (Kèm theo công văn số: 2377/SCT-QLTM ngày 02/10/2018 của Sở Công Thương Yên Bái về việc xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại)

2. Tên chương trình khuyến mại: Tháng 10 – Tri ân và may mắn 

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Xe máy Yamaha Sirius, tủ lạnh Aqua AQR-S185BN, lò vi sóng Sharp R-202VN-S, bếp điện từ Midea MI-K1917EF.

4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do Công ty Bảo Việt Nhân thọ Yên Bái (BVNT) cung cấp ngoại trừ: các Hợp đồng có Bên mua bảo hiểm là tổ chức, Hợp đồng bảo hiểm sinh mạng cá nhân, các Hợp đồng bảo hiểm dành cho Người gửi tiền, Người đi vay, chủ Thẻ tín dụng.

5. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 05/10/2018 đến ngày 31/10/2018

6. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn tỉnh Yên Bái

7. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng.

8. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Là Bên mua bảo hiểm cá nhân của các Hợp đồng bảo hiểm được Công ty Bảo Việt Nhân thọ Yên Bái phát hành mới, thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

+ Tham gia các Hợp đồng bảo hiểm là hàng hóa, dịch vụ khuyến mại thuộc Chương trình khuyến mại này.

+ Ngày nộp phí bảo hiểm ước tính (sau đây gọi là Ngày phát sinh hiệu lực Hợp đồng) nằm trong thời gian khuyến mại quy định tại Mục 3 và Ngày phát hành Hợp đồng không quá ngày 08/11/2018.

Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của 01 Hợp đồng thỏa mãn từ10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) trở lên và Phí bảo hiểm đầu tiên không thấp hơn 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Phí bảo hiểm đầu tiên và Phí bảo hiểm định kỳ quy năm là Phí bảo hiểm của Hợp đồng chính và phí bảo hiểm của các Sản phẩm bổ trợ đi kèm.

9. Mã số dự thưởng: Mỗi khách hàng tham gia mua bảo hiểm sẽ được gắn với 01 mã số dự thưởng. Mã dự thưởng có ký tự là mã số của hợp đồng .

10. Cơ cấu giải thưởng như sau:

STT

Tên hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Số tiền

1

Xe máy Yamaha Sirius.

Cái

01

19.000.000

19.000.000

2

Tủ lạnh Aqua AQR-S185BN

Cái

01

4.200.000

4.200.000

3

vi sóng  SHARP R-202VN-S

Cái

01

1.200.000

1.200.000

4

Bếp điện từ Midea

MI-K1917EF

Cái

02

550.000

1.100.000

 

Tổng cộng:

 

05

 

25.500.000

 

Tổng giá trị khuyến mại: 25.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng chẵn )

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

11. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại:

a, Cách thức tham gia chương trình:

- Trong thời gian khuyến mại, mỗi khách hàng đáp ứng đồng thời các điều kiện tại Mục 8 Thể lệ chương trình khuyến mại sẽ được nhận 01 mã quay thưởng.

- Tổng mã quay thưởng: dự kiến khoảng 300 mã cho cả đợt quay thưởng. 

- Mã quay thưởng sẽ được Công ty thông báo đến khách hàng qua Phiếu thông báo mã quay thưởng – phiếu này do Công ty in, đóng dấu và gửi đến khách hàng thông qua TVV. Mã quay thưởng có cấu trúc như sau: gồm các ký tự là số ký hiệu của Hợp đồng (tức mã Hợp đồng).

Ví dụ: mã Hợp đồng là 987654321=>mã quay thưởng sẽ là: 987654321

Quay thưởng may mắn là quay thưởng ngẫu nhiên trên phần mềm quay thưởng được tích hợp danh sách khách hàng và mã quay thưởng của danh sách đó do Công ty quy định và phát hành.

b, Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng :

- Khách hàng được xem là trúng thưởng hợp lệ và được nhận giải thưởng nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Là Bên mua bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do Công ty BVNT Yên Bái  khai thác, có mã quay thưởng hợp lệ và Hợp đồng này còn hiệu lực đến ngày BVNT trao thưởng, không ở trong tình trạng: nợ phí/vay phí tự động/duy trì số tiền bảo hiểm giảm.

- Khách hàng được thông báo trúng thưởng phải cung cấp cho BVNT: Hợp đồng bảo hiểm gốc.

c, Quy định về cách thức xác định trúng thưởng

- Quy trình quay số: Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái sẽ mời đại diện khách hàng lên quay số để xác định khác hàng trúng thưởng theo cơ cấu giải thưởng đã công bố.

- Sau khi có kết quả trúng thưởng, Công ty sẽ thông báo trúng thưởng cho khách hàng trúng thưởng hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các thủ tục nhận thưởng. Địa điểm diễn ra buổi lễ quay thưởng và nhận giải thưởng: Công ty Bảo Việt Nhân thọ Yên Bái, Số 1032, Đường Điện Biên , P. Đồng Tâm , TP Yên Bái – T. Yên Bái.

- Khi đến nhận giải thưởng, khách hàng trúng thưởng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân, hợp đồng bảo hiểm  để nhận thưởng.

- Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này khách hàng liên hệ với Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái , điện thoại: 02163855369 để được giải đáp.

12. Trách nhiệm thông báo

-  Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại trên phương tiện thông tin đại chúng và tại địa điểm bán sản phẩm khuyến mại và có trách nhiệm thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng.

12. Các quy định khác

- Khi nhận được giải thưởng, khách hàng trúng thưởng tự chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng, chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế phát sinh (thuế thu nhập cá nhân) theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

- Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và việc đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.

- Công ty Bảo Việt Nhân thọ Yên Bái sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo mà không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái cáo trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời gian báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (biên bản xác định trúng thưởng, danh sách khách hàng trúng thưởng và biên bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao).

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Yên Bái phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương Mại./.

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan