Bạn đang ở đây

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TẬP HUẤN VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIÊM VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2018

Lớp tập huấn được triển khai với những nội dung giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền, cung cấp thông tin cho cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tại huyện Văn Yên những kiến thức pháp luật cơ bản cần thiết, thiết thực nhất trong việc Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực trạng và các giải pháp về SDNLTK&HQ trên địa bàn huyện Văn Yên. Thông qua Tập huấn các học viên căn cứ vào tình hình sử dụng năng lượng của địa phương, của cơ quan, đơn vị và trong gia đình mình để có thể áp dụng các biện pháp,giải pháp  thiết bị công nghệ Tiết kiệm năng lượng thân thiện môi trường nhằm giảm chi phí sử dụng năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan