Bạn đang ở đây

Cán bộ công đoàn cơ sở Yên Bái: “Cầu nối” doanh nghiệp với người lao động

Anh Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hòa Bình (bên trái) luôn đồng hành cùng người lao động của Công ty.

Anh Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hòa Bình (bên trái) luôn đồng hành cùng người lao động của Công ty.

 

Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn có trên 200 công nhân. Với chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn Công ty, anh Trần Văn Quang luôn đồng hành cùng công nhân trong giờ làm việc. Theo anh Quang: phải luôn sát sao với công việc mới hiểu từng vị trí công việc. 

 

Từ đó, xây dựng định mức thu cho Công ty và góp ý xây dựng bảng lương với ban lãnh đạo để đảm bảo cuộc sống cho NLĐ. Cùng đó, anh Quang cũng tham mưu với ban lãnh đạo phát động phong trào "Mỗi ngày một sáng kiến” để các tổ công đoàn thi đua lao động sản xuất. Kết quả, doanh thu của Công ty năm 2018 đạt 60 tỷ đồng, mức thu nhập bình quân công nhân là 6,3 triệu đồng/người/tháng. 

 

Gần 20 gắn bó với hoạt động của tổ chức công đoàn Công ty TNHH Hòa Bình, anh Trần Anh Tuấn cũng đã có nhiều sáng kiến thiết thực chăm lo đời sống, tinh thần và động viên, khuyến khích ĐVNLĐ gắn bó với DN. 

 

Đặc biệt, trong 2 năm 2017 và 2018, anh Tuấn đã đề xuất và phối hợp với lãnh đạo DN ký kết với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố Yên Bái, các huyện Trấn Yên, Yên Bình và Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh thực hiện Chương trình "Kiểm tra xe thay dầu miễn phí”; "Hướng dẫn tuyên truyền an toàn giao thông”;  "Chương trình bán xe máy giảm giá và trả góp” cho trên 2.000 ĐVNLĐ. 

 

Anh Trần Văn Quang, Trần Anh Tuấn là 2 trong số 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu được LĐLĐ tỉnh tuyên dương trong Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam vì có nhiều sáng kiến trong xây dựng tổ chức công đoàn và tổ chức các phong trào thi đua. 

 

Tỉnh Yên Bái hiện có 62 cán bộ công đoàn chuyên trách và 3.828 cán bộ CĐCS kiêm nhiệm. Thời gian qua, các cán bộ CĐCS trong tỉnh đã làm tốt việc tham mưu, phối hợp tốt với các công ty, DN duy trì tổ chức hội nghị NLĐ hàng năm; xây dựng nội quy, quy chế của DN, đơn vị; tham mưu thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, ký kết thỏa ước lao động tập thể... 

 

Đồng thời, các tổ chức công đoàn trong cơ quan Nhà nước cũng như DN cũng luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua, thiết thực chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của ĐVNLĐ. Nổi bật như: động viên 18.300 lượt công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng pháp luật về lao động, chế độ, chính sách đối với NLĐ; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 272 lượt kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ. Từ đó, đã có 72% DN có tổ chức công đoàn thực hiện tốt việc đối thoại, ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tỷ lệ ĐVNLĐ tại các DN có tổ chức công đoàn được đóng bảo hiểm xã hội đạt 90%... 

 

Với tác động của xu thế hội nhập toàn cầu, cùng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0; trong đó, có sự chuyển dịch và tăng nhanh số lượng lao động và DN, NLĐ luôn mong muốn được tổ chức công đoàn quan tâm hơn nữa đến đời sống, việc làm… 

 

Trước yêu cầu đó, ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: "LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện về nội dung, phương thức hoạt động, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ CĐCS trong tình hình hiện nay. Trọng tâm là việc nâng cao trách nhiệm chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVNLĐ, coi đó là nhiệm vụ sống còn của tổ chức công đoàn trong tỉnh”. 

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan