Skip to main content

Bản tin công thương


TIN TRONG TỈNH* Đội QLTT số 6 – Yên Bái tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường* Dịch vụ tư vấn phát triển Công nghiệp người đồng hành tin cậy của các nhà đầu tư* Yên Bái: 44 doanh nghiệp thành lập mới* Thành lập Hiệp hội vận...


TIN TRONG TỈNH* Nội dung và phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)* 16 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu* Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 sẽ diễn ra tại Yên Bái* Phổ biến Văn bản mới

...


TIN TRONG TỈNH* Nội dung và phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)* 16 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu* Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 sẽ diễn ra tại Yên Bái* Phổ biến Văn bản mới

...


TIN TRONG TỈNH* Sản xuất công nghiêp và kinh doanh thương mại 7 tháng đạt tốc độ tăng trưởng khá* Yên Bái; Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng tăng 36%* Yên Bái cần rà soát lại các doanh mục đầu tưTIN TRONG NƯỚC* Rà soát lộ trình tái cơ cấu EVN...


TIN TRONG TỈNH* Tình hình sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2012, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012 và các giải pháp tháo gỡ* Kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động khuyến công năm 2011* Yên Bái: Những thành công của hoạt động khuyến côngTIN TRONG NƯỚC...


TIN TRONG TỈNH* Sự phối hợp với các cấp các ngành là nhân tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ* Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực* Thành phố Yên Bái: Cụm công nghiệp Đầm Hồng giải quyết việc làm cho 500 lao độngTIN TRONG NƯỚC*...


TIN TRONG TỈNH* Khuyến khích phát triển sản xuất vật liệu xây dựng ứng dụng công nghệ mới thân thiện với môi trường* Đội quản lý thị trường số 1: Nỗ lực đấu tranh chống hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng* Yên Bình: Sản lượng chè búp tươi đạt 7.600 tấn


...


 TIN TRONG TỈNH* Yên Bái kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Lực lượng quản lý thị trường* Yên Bái: Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt trên 19 triệu USD* Triển khai kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh...


TIN TRONG TỈNH* Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống lụt, bão năm 2012* Yên Bái: Thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp, thương mại  5 tháng đầu năm 2012 còn nhiều hạn chế* Yên Bái: Sản lượng chè búp tươi đạt 24.000 tấnTIN TRONG NƯỚC* Năm...


TIN TRONG TỈNH* Công tác đảm bảo an toàn trong sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái* An toàn điện trước mùa mưa bão năm 2012* Văn Chấn: Chè cháy lá - “cháy” nguyên liệuTIN TRONG NƯỚC

...