Skip to main content

Bản tin công thương


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 35,5%* Nghĩa Lộ: Vùng kinh tế trọng điểm phía Tây* Chè Yên Bái cần một thương hiệuTIN TRONG NƯỚC* Chính phủ yêu cầu báo cáo việc đầu cơ xăng dầu* Giảm thuế để...


TIN TRONG TỈNH* Hội nghị giao ban giám đốc sở Công Thương 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc

...


TIN TRONG TỈNH* An toàn đập trong mùa mưa lũ * Hải quan Yên Bái – cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp

...


TIN TRONG TỈNH* Đội QLTT số 6 – Yên Bái tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường* Dịch vụ tư vấn phát triển Công nghiệp người đồng hành tin cậy của các nhà đầu tư* Yên Bái: 44 doanh nghiệp thành lập mới* Thành lập Hiệp hội vận...


TIN TRONG TỈNH* Nội dung và phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)* 16 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu* Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 sẽ diễn ra tại Yên Bái* Phổ biến Văn bản mới

...


TIN TRONG TỈNH* Nội dung và phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)* 16 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu* Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 sẽ diễn ra tại Yên Bái* Phổ biến Văn bản mới

...


TIN TRONG TỈNH* Sản xuất công nghiêp và kinh doanh thương mại 7 tháng đạt tốc độ tăng trưởng khá* Yên Bái; Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng tăng 36%* Yên Bái cần rà soát lại các doanh mục đầu tưTIN TRONG NƯỚC* Rà soát lộ trình tái cơ cấu EVN...


TIN TRONG TỈNH* Tình hình sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2012, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012 và các giải pháp tháo gỡ* Kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động khuyến công năm 2011* Yên Bái: Những thành công của hoạt động khuyến côngTIN TRONG NƯỚC...


TIN TRONG TỈNH* Sự phối hợp với các cấp các ngành là nhân tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ* Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực* Thành phố Yên Bái: Cụm công nghiệp Đầm Hồng giải quyết việc làm cho 500 lao độngTIN TRONG NƯỚC*...


TIN TRONG TỈNH* Khuyến khích phát triển sản xuất vật liệu xây dựng ứng dụng công nghệ mới thân thiện với môi trường* Đội quản lý thị trường số 1: Nỗ lực đấu tranh chống hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng* Yên Bình: Sản lượng chè búp tươi đạt 7.600 tấn


...