Skip to main content

Bản tin công thương


TIN TRONG TỈNH* Sản xuất công nghiêp và kinh doanh thương mại 7 tháng đạt tốc độ tăng trưởng khá* Yên Bái; Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng tăng 36%* Yên Bái cần rà soát lại các doanh mục đầu tưTIN TRONG NƯỚC* Rà soát lộ trình tái cơ cấu EVN...


TIN TRONG TỈNH* Tình hình sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2012, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012 và các giải pháp tháo gỡ* Kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động khuyến công năm 2011* Yên Bái: Những thành công của hoạt động khuyến côngTIN TRONG NƯỚC...


TIN TRONG TỈNH* Sự phối hợp với các cấp các ngành là nhân tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ* Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực* Thành phố Yên Bái: Cụm công nghiệp Đầm Hồng giải quyết việc làm cho 500 lao độngTIN TRONG NƯỚC*...


TIN TRONG TỈNH* Khuyến khích phát triển sản xuất vật liệu xây dựng ứng dụng công nghệ mới thân thiện với môi trường* Đội quản lý thị trường số 1: Nỗ lực đấu tranh chống hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng* Yên Bình: Sản lượng chè búp tươi đạt 7.600 tấn


...


 TIN TRONG TỈNH* Yên Bái kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Lực lượng quản lý thị trường* Yên Bái: Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt trên 19 triệu USD* Triển khai kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh...


TIN TRONG TỈNH* Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống lụt, bão năm 2012* Yên Bái: Thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp, thương mại  5 tháng đầu năm 2012 còn nhiều hạn chế* Yên Bái: Sản lượng chè búp tươi đạt 24.000 tấnTIN TRONG NƯỚC* Năm...


TIN TRONG TỈNH* Công tác đảm bảo an toàn trong sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái* An toàn điện trước mùa mưa bão năm 2012* Văn Chấn: Chè cháy lá - “cháy” nguyên liệuTIN TRONG NƯỚC

...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: 5 tháng đầu năm công nghiệp, thương mại tiếp tục giữ được nhịp  tăng trưởng* Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Yên Bái góp phần tích cực nâng cao hiệu quả trong khai thác, chế biến khoáng sản* Các xưởng chế biến ở...


TIN TRONG TỈNH* Đội Quản lý thị trường số 4: Tích cực triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại* Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng 19,9%* Lãi suất 15%: Vẫn xa vời với doanh nghiệp Yên Bái


...


TIN TRONG TỈNH* Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái* Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ sẽ có ảnh hưởng trước mắt tới các Doanh nghiệp khai thác chế biến đá Block* Giúp doanh nghiệp vượt qua khó khănTIN TRONG NƯỚC...