Skip to main content

Bản tin công thương


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái : Công đoàn ngành Công Thương tổ chức đại hội lần thứ II* Đội Quản lý thị trường hàng giả với công tác tuyên truyền, hướng dẫn* Công ty cổ phần...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng ước đạt hơn 2.945 tỷ...


TIN TRONG TỈNH* Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nh...


TIN TRONG TỈNH* Họp Ban tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Tây Bắc năm 2012* Yên Bái: Hoạt động Khuyến Công  9 tháng đầu năm 2012 - Kế hoạch kinh phí năm 2013* Vững vàng trong khó khăn* Phấn...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Kết quả kiểm tra các đơn vị kinh doanh xăng dầu* Sở Công Thương tổ chức  hôi nghị công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015* Chỉ số năng lực cạnh...


TIN TRONG TỈNH* Hội chợ công thương khu vực Tây Bắc-Yên Bái năm 2012* Đội Quản lý thị trường Yên Bái chú trọng công tác chống buôn lậu, hàng giả* Yên Bái: Công tác...


TIN TRONG TỈNH* Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thuỷ điện* Yên Bái: Tình hình phát triển công nghiệp 9 tháng và dự báo quý IV năm 2012* Yên...


TIN TRONG TỈNH* Những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái* Yên Bái: Tình hình xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2012*...


TIN TRONG TỈNH* Những điểm mới về chính sách Khuyến công của Nghị định 45/2012/NĐ-CP* Yên Bái: Triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả* Lại điệp khúc "được mùa, rớt giá" ở vùng chè Văn ChấnTIN TRONG NƯỚC* Bộ Công...


TIN TRONG TỈNH* Tăng cường QLTT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh chè tại huyện Văn Chấn* Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020* Yên Bái: Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệpTIN TRONG NƯỚC...