Skip to main content

Bản tin công thương


TIN TRONG TỈNH



* Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thuỷ điện



* Yên Bái: Tình hình phát triển công nghiệp 9 tháng và dự báo quý IV năm 2012



* Yên...


TIN TRONG TỈNH



* Những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái



* Yên Bái: Tình hình xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2012



*...


TIN TRONG TỈNH



* Những điểm mới về chính sách Khuyến công của Nghị định 45/2012/NĐ-CP



* Yên Bái: Triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả



* Lại điệp khúc "được mùa, rớt giá" ở vùng chè Văn Chấn



TIN TRONG NƯỚC



* Bộ Công...


TIN TRONG TỈNH



* Tăng cường QLTT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh chè tại huyện Văn Chấn



* Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020



* Yên Bái: Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp



TIN TRONG NƯỚC...


TIN TRONG TỈNH



* Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 35,5%



* Nghĩa Lộ: Vùng kinh tế trọng điểm phía Tây



* Chè Yên Bái cần một thương hiệu



TIN TRONG NƯỚC



* Chính phủ yêu cầu báo cáo việc đầu cơ xăng dầu



* Giảm thuế để...


TIN TRONG TỈNH



* Hội nghị giao ban giám đốc sở Công Thương 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc

...


TIN TRONG TỈNH



* An toàn đập trong mùa mưa lũ * Hải quan Yên Bái – cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp

...


TIN TRONG TỈNH



* Đội QLTT số 6 – Yên Bái tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường



* Dịch vụ tư vấn phát triển Công nghiệp người đồng hành tin cậy của các nhà đầu tư



* Yên Bái: 44 doanh nghiệp thành lập mới



* Thành lập Hiệp hội vận...


TIN TRONG TỈNH



* Nội dung và phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)



* 16 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu



* Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 sẽ diễn ra tại Yên Bái



* Phổ biến Văn bản mới

...


TIN TRONG TỈNH



* Nội dung và phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)



* 16 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu



* Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 sẽ diễn ra tại Yên Bái



* Phổ biến Văn bản mới

...