Skip to main content

Bản tin công thương


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Đảm bảo An toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng* Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế kiểm tra nội bộ* Sản xuất công nghiệp một năm khó khăn và cố gắng vượt...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại* Yên Bái: Tình hình sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá* Đáp ứng đủ nhu cầu hàng hoá cuối năm

...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Năm 2012 sản xuất điện toàn tỉnh phấn đấu vượt kế hoạch* Tăng cường công tác khuyến công trên địa bàn* Tăng cường công tác quản lý thị trường cuối năm...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn* Kết quả kiểm tra các đơn vị kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai trên địa bàn tỉnh Yên Bái


...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái : Công đoàn ngành Công Thương tổ chức đại hội lần thứ II* Đội Quản lý thị trường hàng giả với công tác tuyên truyền, hướng dẫn* Công ty cổ phần...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng ước đạt hơn 2.945 tỷ...


TIN TRONG TỈNH* Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý Nh...


TIN TRONG TỈNH* Họp Ban tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Tây Bắc năm 2012* Yên Bái: Hoạt động Khuyến Công  9 tháng đầu năm 2012 - Kế hoạch kinh phí năm 2013* Vững vàng trong khó khăn* Phấn...


TIN TRONG TỈNH* Yên Bái: Kết quả kiểm tra các đơn vị kinh doanh xăng dầu* Sở Công Thương tổ chức  hôi nghị công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015* Chỉ số năng lực cạnh...


TIN TRONG TỈNH* Hội chợ công thương khu vực Tây Bắc-Yên Bái năm 2012* Đội Quản lý thị trường Yên Bái chú trọng công tác chống buôn lậu, hàng giả* Yên Bái: Công tác...