Skip to main content

Bản tin công thương


TIN TRONG TỈNH* Bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý – giảm tỷ lệ tổn thất điện năng.* Phát động Cuộc thi viết về “ Gương sáng...


TIN TRONG TỈNH* Thu hút đầu tư công nghiệp đạt kết quả khả quan* UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu chấn chỉnh hoạt động sản xuất, chế biến chè

...


TIN TRONG TỈNH* Trung tâm khuyến công và TVPTCN Yên Bái:  Tăng cường triển khai  thực hiện các đề án khuyến công * Chè Yên Bái quyết giữ...


TIN TRONG TỈNH* Giới thiệu Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


* Yên Bái: Xử lý chè "bẩn"


* Văn Yên nâng cao vị thế cây quế