Skip to main content

Tin xúc tiến thương mại


 Hưởng ứng ngày giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Tân Mão – 2011. Được sự đồng ý của UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội chợ Hùng Vương 2011 – một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2011.


Mời Tham gia chương trình đoàn giao thương về thực phẩm Halal tại thị trường Malaysia và Indonesia kết hợp tham gia Hội chợ thực phẩm.


Để khuyến khích và hỗ trợ phát triển xúc tiến thương mại, ngày 17 tháng 6 năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2011/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.