Skip to main content

Tin xúc tiến thương mại


Nhìn chung, giá các sản phẩm thịt trong thị trường nội địa Nga trong tháng 8-10/2008 đều tăng. Thị trường tiêu thụ thịt nội địa còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.


Nhằm ghi nhận thành tích của các Doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, tiếp tục tìm kiếm thị trường đa dạng hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm để xuất khẩu, xây dựng hình ảnh, thương hiệu uy tín với chất lượng hàng hóa ngang tầm khu vực và thế giới.


 Hưởng ứng ngày giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Tân Mão – 2011. Được sự đồng ý của UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội chợ Hùng Vương 2011 – một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2011.


Mời Tham gia chương trình đoàn giao thương về thực phẩm Halal tại thị trường Malaysia và Indonesia kết hợp tham gia Hội chợ thực phẩm.


Để khuyến khích và hỗ trợ phát triển xúc tiến thương mại, ngày 17 tháng 6 năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2011/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.