Skip to main content

Tin xúc tiến thương mại


Công ty Mainetti SpA là Công ty đa quốc gia đặt trụ sở chính tại Vicenza, Italia và có hệ thống phân phối và tiếp thị trên toàn thế giới, thị trường mạnh nhất là Châu Âu.


Triển lãm máy móc thiết bị Trung Quốc lần thứ 10 tại Việt Nam - Chinamac Fair 2011 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 7 năm 2011, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.


Triển lãm máy móc thiết bị Trung Quốc lần thứ 10 tại Việt Nam - Chinamac Fair 2011 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 7 năm 2011, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.


Được sự bảo trợ của Bộ Công thương, Hội nhà báo Việt Nam, Tạp chí Thương mại phối hợp với Công ty Văn hóa Thông tin Việt Nam tổ chức Chương trình bình chọn và tôn vinh “Doanh nghiệp vì Cộng đồng”.


 Kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm cuối năm 2011 và năm 2012 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (VINEXAD)


Tại Thành phố Hồ Chí Minh


Mời tham dự Hội chợ triển lãm Quốc tế công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh (ENERTEC EXPO 2011)


Bộ Công Thương tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 8 (CAEXPO 2011) tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 10 năm 2011.


Để khuyến khích và hỗ trợ phát triển xúc tiến thương mại, ngày 17 tháng 6 năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2011/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.


Mời Tham gia chương trình đoàn giao thương về thực phẩm Halal tại thị trường Malaysia và Indonesia kết hợp tham gia Hội chợ thực phẩm.


Nhằm ghi nhận thành tích của các Doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, tiếp tục tìm kiếm thị trường đa dạng hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm để xuất khẩu, xây dựng hình ảnh, thương hiệu uy tín với chất lượng hàng hóa ngang tầm khu vực và thế giới.