Skip to main content

Tin trong nước


Ngành chè đặt mục tiêu đến năm 2010, tổng khối lượng chè xuất khẩu của cả nước sẽ đạt 120.000 tấn có giá trị cao và đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, với kim ngạch 200 triệu USD.


100% diện tích rau, cây ăn quả, chè tại các vùng sản xuất an toàn tập trung đáp ứng yêu cầu sản xuất an toàn theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (VIETGAP); 100% tổng sản phẩm rau quả, chè tiêu thụ trong nước, làm nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu là sản phẩm được chứng nhận và công bố sản xuất, chế...


Ngày 1/7/2011, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Bộ Công Thương long trọng tổ chức Lễ khởi động thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm.


Nhằm tăng cường công tác quản lý và đảm bảo an toàn lao động, sản xuất đối với hoạt động tuyển khoáng, ngày 15 tháng 6 năm 2011, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 23/2011/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng. 


Ngày 24/6/2011, tại Hà Nội, Hiệp hội Dệt - May Việt Nam và Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Lễ ký thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt - May Việt Nam.


Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 91/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2011 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


Ngày 17 tháng 11 năm 2010, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng (Luật BVQL NTD). Luật được áp dụng đối với người tiêu dùng; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam...