Skip to main content

Tin Xuất khẩu


10 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước đạt hơn 35 triệu USD, bằng 88,11% kế hoạch, tăng 29,89% so cùng kỳ....


6 tháng đầu năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Yên Bái ước đạt 19.026,4 ngàn USD bằng 47,57% kế hoạch năm, tăng 21,22%...


Theo Bộ Công thương, tình hình xuất khẩu sáu tháng đầu năm 2012 có mức tăng trên 22% so với cùng kỳ năm 2011 là kết...


Tháng 4, kim ngạch xuất khẩu (XK) ước đạt 8,6 tỷ USD, giảm 9,3% so với tháng 3 và tăng 14,3% so với tháng 4/2011, trong đó: khối các doanh nghiệp có...


Phân tích cho thấy, xuất khẩu dù tăng nhưng con số mục tiêu của cả năm vẫn khó thành hiện thực. Nhập siêu giảm đáng kể nhưng chưa chắc đã là tín hiệu mừng


Phân tích cho thấy, xuất khẩu dù tăng nhưng con số mục tiêu của cả năm vẫn khó thành hiện thực. Nhập siêu giảm đáng kể nhưng chưa chắc đã là tín hiệu mừng


Myanmar hiện là thị trường XK lớn thứ 12 của...


Tiếp tục đà xuất khẩu tăng trưởng từ tháng 2 sang đến tháng 3/2012 xuất khẩu sắn và sản phẩm tăng. Tháng 3/2012, cả nước đã xuất khẩu 630,8 nghìn tấn sắn và sản phẩm, đạt...


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2471/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011- 2020, định hướng đến...