Skip to main content

Tin Xuất khẩu


Myanmar hiện là thị trường XK lớn thứ 12 của...


Tiếp tục đà xuất khẩu tăng trưởng từ tháng 2 sang đến tháng 3/2012 xuất khẩu sắn và sản phẩm tăng. Tháng 3/2012, cả nước đã xuất khẩu 630,8 nghìn tấn sắn và sản phẩm, đạt...


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2471/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011- 2020, định hướng đến...