Skip to main content

Giới thiệu


Ngày 11/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa đã được Chính phủ ban hành ngày 08/03/2018.


Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 8/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Nghị định này quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, xuất xứ h...


Ngày 31/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017, khẳng định sẽ bỏ một số dịch vụ ngân hàng ra khỏi danh mục hàng hóa...


Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Bộ Công thương ban hành Quy định việc nhập khảu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014


Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số: 33/2013/TT-BCT về việc Quy định viêc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014


Giới thiệu về Hạ tầng: Giao thông; Thủy lợi; Điện nước Tỉnh Yên Bái