Skip to main content

Chính sách hỗ trợ đầu tư


Ngày 29/3/2012, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và...


Để thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn, tỉnh Yên...