Skip to main content

Báo cáo Xuất khẩu


Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2018 đối với các loại trứng gà, trứng vịt, ngan thương phẩm không có phôi là 52.553 tá; mặt hàng muối là 110.000 tấn.


Năm 2017, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam đạt được nhiều thành công cả về quy mô và tốc độ với tổng kim ngạch XNK lần đầu tiên cán mốc trên 425 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2016. Có được kết quả này là...


Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng qua đạt trên 8 triệu USD, tăng 16,75% so cùng kỳ, tính cả 2 tháng đầu năm đạt trên 17 triệu USD, bằng 14,17% kế hoạch năm 2018, tăng 23,10% so cùng kỳ.


Để hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt...


Giá trị Xuất nhập khẩu tháng 11 và 11 tháng năm 2012