Skip to main content

Tin trong tỉnh


Sáng 03/8, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình xuất nhập khẩu và phương hướng, nhiệm vụ hoàn thành kế...


Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hoạt động của ngành Công Thương đã có bước phục hồi, phát triển và thu được những kết quả khả quan. 


Sáng 26/7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại (Sở Công thương) phối hợp tổ chức lớp tập huấn xúc...


Chiều 3/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung...


Sáng 3/8, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Y...


Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về "Thi hành Điều lệ Đảng";


6 tháng năm 2016, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng khá cao


Thực hiện văn bản số 572/CV-BCĐ ngày 9/06/2016 của Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân về việc báo cáo kết quả hoạt động thực hiện công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn 6 th...