Skip to main content

Tin trong tỉnh


Hiện nay hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ trên cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng ngày càng phát triển do nhu cầu của thị trường. 


Trong 6 tháng đầu năm 2016, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở Công thương, sự điều hành quyết liệt của lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và sự cố gắng nỗ lực của tập thể công chức, viên chức và người lao...


Hiện nay, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội, sự tràn làn của thực phẩm bẩn trên thị trường không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và cuộc sống của con người m...


Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hoạt động của ngành Công Thương đã có bước phục hồi, phát triển và thu được những kết quả khả quan. 


Ngày 12/7, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện...


Sáng 12/7, tại Nhà máy Xử lý rác thải - Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh thuộc...


Kế hoạch sản xuất công nghiệp năm 2016 đã sắp đi được nửa chặng đường. Kết quả cho thấy, tuy có sự phát triển, nhưng tốc độ tăng trưởng còn thấp, cần nỗ lực mới hoàn thành kế hoạch. 


Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là “Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam” và Bộ Công Thương đ...


Huyện Mù Cang Chải (MCC) là một huyện miền núi vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái với trên 90% là đồng bào dân tộc Mông còn lại là người Thái và người Kinh...


Thực hiện kế hoạch Khuyến công quốc gia năm 2016 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.