Skip to main content

Tin trong tỉnh


Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hoạt động của ngành Công Thương đã có bước phục hồi, phát triển và thu được những kết quả khả quan. 


Sáng 26/7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại (Sở Công thương) phối hợp tổ chức lớp tập huấn xúc...


Chiều 3/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung...


Sáng 3/8, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Y...


Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về "Thi hành Điều lệ Đảng";


6 tháng năm 2016, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng khá cao


Thực hiện văn bản số 572/CV-BCĐ ngày 9/06/2016 của Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân về việc báo cáo kết quả hoạt động thực hiện công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn 6 th...


Sở Công Thương Yên Bái là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Yên Bái. Thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.


Nhằm xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Yên Bái đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành n...


Hiện nay toàn bộ khu vực thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, một phần của huyện Yên Bình, Văn Yên và Khu công nghiệp phía Nam đang sử dụng nguồn điện từ TBA 110kV Yên Bái với công suất 2x40MVA....