Skip to main content

Tin trong tỉnh


Chiều 13/1, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ng...


Theo quy luật, càng gần tết giá thịt lợn hơi càng tăng mạnh vì nhu cầu của thị trường tăng. Song,...


Sở Công Thương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật an toàn và môi trường theo quy định tại Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh, quyết định ban hà...


9 tháng đầu năm 2016, Sở Công Thương Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh.


Theo quy định hiện hành, người điều khiển, người ngồi trên xe mooy tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện). xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) phỉa đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường bộ


Triển khai Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Kế hoạch số 69/KH-BCĐ389 ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái