Skip to main content

Tin trong tỉnh


Cũng như các thành phần kinh tế khác, trong giai đoạn hiện nay hoạt động của hợp tác xã và tổ hợp tác trong toàn tỉnh cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Ông Đào Duy Vượng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: “Với 2.550 tổ hợp tác và 333 HTX như hiện nay, kinh tế tập thể có vai trò quan trọng...


Tại Hội nghị quốc tế về điện năng Việt Nam lần II diễn ra sáng 22/6,đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong 10 năm tới, Việt Nam sẽ xây dựng thêm 95 nhà máy điện. 

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh, sự hỗ trợ của các Bộ ngành Trung ương và sự phối hợp tốt của các sở ban ngành trong tỉnh; Cùng sự nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái 6 tháng đầu năm...

Ngày 29 tháng 6 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010- 2015.