Skip to main content

Tin tức TMĐT

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử nhằm quản lý hiệu quả hơn hoạt động của đối tượng này.

Sáng 16/5, Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở công thương) phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương khai giảng lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) vào sản xuất kinh doanh cho trên 60 học viên là cán bộ, lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.