Một doanh nghiệp Maroc có nhu cầu nhập khẩu Carbonate Calcium CACO3