Skip to main content

GT Văn bản pháp luật

Ngày 19 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc "Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá giai đoạn đến  năm...

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành ...

Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hà...

Ngày 20 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và c...

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 33 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm...

Dự thảo: Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối LPG giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Chi tiết Dự thảo quy...

Ngày 01/4/2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND về việc...

Ngày 26/10/2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1613/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án r...