Skip to main content

Chuc nang nhiem vu

 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Yên Bái

Địa chỉ: 887 đường Điện Biên, TP Yên Bái, T Yên Bái.

Điện thoại: 0293.852.227 - FAX: 0293.852.227