Skip to main content

Provincial News


Ngày 29 tháng 6 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010- 2015.


Theo những thông báo của Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục mở cổng thông tin điện tử để tiếp nhận thêm hồ sơ trong đó có những hồ sơ còn thiếu và những hồ sơ dự bị của c...


Tại Hội nghị quốc tế về điện năng Việt Nam lần II diễn ra sáng 22/6,đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong 10 năm tới, Việt Nam sẽ xây dựng thêm 95 nhà máy điện.