Skip to main content

Công ty TNHH tư vấn thiết kế thủy lợi và phát triển nông thôn

Công ty TNHH tư vấn thiết kế thủy lợi và phát triển nông thôn

Địa chỉ

Tổ 47 - Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

Số điện thoại

029.3852964

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Giấy phép kinh doanh

1602000016

Cao Quốc Hữu

Ngành nghề kinh doanh

- Tư vấn, khảo sát, thiết kế các dự án, công trình: thủy lợi, thủy điện, cấp nước sinh hoạt, xây dựng dân dụng, giao thông, đường dây và trạm điện áp dưới 35 KV.
- Xây dựng các công trình trên (không được xây dựng các công trình do Công ty tự thiết kế và tư vấn thiết kế)